Navigace

Obsah

Zpět

INFORMACE O ZMĚNĚ SAZBY POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Informace pro občany

 

Obecně závazná vyhláška obce Nyklovice č. 2/2019,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

stanovuje sazba poplatku na 400,- Kč za poplatníka

 

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Náklady na sběr tříděného odpadu hradí obec.

Vyvěšeno: 6. 2. 2020

Datum sejmutí: 15. 5. 2020

Zodpovídá: ing. František Burša

Zpět