Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání obecního zastupitelstva

Oznámení  o konání zasedání OZ

 

Dne  25. 2. 2021 v  18:00 hodin se uskuteční v kanceláři obecního úřadu zasedání obecního zastupitelstva.

 

Program jednání:    1.  Určení ověřovatelů zápisu

                                2.  Schválení programu

                                3.  Nabídku na „Studii odkanalizování a likvidaci odpadních                                             vod obce Nyklovice“.

                                4.  Žádost o příspěvek na opravu fary v Sulkovci

                                5.  Žádost o prodej pozemků

                                6.  Inventarizační zpráva za rok 2020

                                7.  Různé   - informace o cenách za separovaný odpad

                                                   - informace EKO-KOM

 

 

 

Nyklovice   14. 2. 2021                             ing. František Burša                                                                                                              starosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

vyvěšeno:  14. 2. 2021

svěšeno   :  ____________________

 

Každé zasedání obecního zastupitelstva je veřejné. V případě větší účasti občanů bude přesunuto do jídelny KD.

 

Vyvěšeno: 14. 2. 2021

Datum sejmutí: 25. 2. 2021

Zodpovídá: ing. František Burša

Zpět