Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání obecního zastupitelstva

Oznámení  o konání zasedání OZ

 

Dne  8. 4. 2021 v  19:00 hodin se uskuteční v kanceláři obecního úřadu zasedání obecního zastupitelstva.

 

Program jednání:    1.  Určení ověřovatelů zápisu

                                2.  Schválení programu

                                3.  Nabídky na „Studii odkanalizování a likvidaci odpadních vod

                                     obce Nyklovice“.

                                4.  Darovací smlouva na opravu fary v Sulkovci

                                5.  Darovací smlouva na podporu Českému svazu včelařů

                                6.  Různé

 

 

 

 

 

 

 

Nyklovice   29. 3. 2021                                          ing. František Burša   

                                                                                      starosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

vyvěšeno:  29. 3. 2021

svěšeno   :  ____________________

 

 

 

 

Každé zasedání obecního zastupitelstva je veřejné. V případě větší účasti občanů bude přesunuto do jídelny KD.

Vyvěšeno: 29. 3. 2021

Datum sejmutí: 8. 4. 2021

Zodpovídá: ing. František Burša

Zpět