Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání obecního zastupitelstva

Oznámení  o konání zasedání OZ

 

Dne  22. 6. 2021 v  19:00 hodin se uskuteční v kanceláři obecního úřadu zasedání obecního zastupitelstva.

 

Program jednání: 1.  Určení ověřovatelů zápisu

                                2.  Schválení programu

                                3.  Účetní závěrka za rok 2020

                                4.  Závěrečný účet obce za rok 2020

                                5.  Smlouva o poskytování pečovatelské služby  s Domov 

                                     Bystré

                                6.  Smlouvy se společností PODA

                                7.  Záměr prodeje 1/2021

                                8.  Různé

 

 

 

 

 

Nyklovice   3. 6. 2021                             ing. František Burša                                                                                                                                                                        

 

vyvěšeno:  3. 6. 2021

svěšeno   :  ____________________

 

 

 

Každé zasedání obecního zastupitelstva je veřejné. V případě větší účasti občanů bude přesunuto do jídelny KD.

Vyvěšeno: 3. 6. 2021

Datum sejmutí: 22. 6. 2021

Zodpovídá: ing. František Burša

Zpět