Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání obecního zastupitelstva

Oznámení  o konání zasedání OZ

 

Dne  23. 9. 2021 v  19:00 hodin se uskuteční v kanceláři obecního úřadu zasedání obecního zastupitelstva.

 

Program jednání: 1.  Určení ověřovatelů zápisu

                                2.  Schválení programu

                                3.  Smlouva o dílo se zhotovitelem veřejné zakázky 

                                    Novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu

                                4.  Informace o provedených rozpočtových opatřeních

                                5.  Informace o převodu schválených finančních prostředků

                                     na účet pro obce postižené tornádem dle darovací smlouvy.

                                6.  Různé

 

Nyklovice   14. 9. 2021                           ing. František  Burša                                                                                                                   starosta   

vyvěšeno:  14. 9. 2021

svěšeno   :  ____________________

Každé zasedání obecního zastupitelstva je veřejné. V případě větší účasti občanů bude přesunuto do jídelny KD.

Vyvěšeno: 14. 9. 2021

Datum sejmutí: 23. 9. 2021

Zodpovídá: ing. František Burša

Zpět